Vrije Basisschool Heilig Hart van Maria
Ouderraad

Screenshot 2023 06 12 11.15.44

Deze kerngroep van ouders werkt mee aan het hele schoolgebeuren.
Daartoe wil de ouderraad :

 • Gelegenheid scheppen tot het bespreken en oplossen van allerlei
  gezamenlijke bekommernissen en vragen ;
 • Samen met de school en leerkrachten concrete projecten opzetten ;
 • De ouders informeren over de school ;
 • De ouders vormingskansen geven over onderwerpen die hen en hun kinderen aanbelangen ;
 • De nodige fondsen verzamelen die in samenspraak met de school
  aangewend worden in het belang van zoveel mogelijk kinderen o.a. bijdrage schoolreis €4,00 per kind.
  Hiervoor aanvaardt de ouderraad ook sponsoring van bedrijven voor de
  georganiseerde evenementen.
 • Contacten en relaties (ouders – leerkrachten, ouders – directie) in de school bevorderen ;
 • Als basis dienen bij diverse instanties (o.a. schoolraad) om te informeren en adviseren bij de besluitvorming in de school.

Uiteraard is iedereen steeds van harte welkom op alle activiteiten en/of vergaderingen !
De vergaderingen gaan steeds door in de vestiging van de Misstraat. Data en uur worden telkens vermeld in de kalender van de school.

Contactpersoon : De heer Nicolas Van Dijck (ouderraad.berlaar@gmail.com)

Briljant Bottom Divider