Inschrijven

Wens je je kind in te schrijven in onze school ? 

In onze school volgen wij een inschrijvingsprocedure waarbij we afspraken maken met enkele andere basisscholen van Berlaar.

U kan onze inschrijvingsprocedure hier nalezen.

Omdat onze capaciteit beperkt is, kan U deze hier raadplegen.

Een chronologisch overzicht van de inschrijvingen vindt U in deze tijdlijn.

De ombudsdienst waakt over het goed verloop van de inschrijvingsprocedure. Het reglement van orde van de ombudsdienst leest U hier.

Foto's Schoolgebouwen
Gebouw Blaadjes