Zorgcoördinator

Meester Erik zorgt er als zorgcoördinator voor dat het zorgbeleid op onze school in goede banen wordt geleid. Het diversiteitsdenken (datgene wat een leerling nodig heeft) staat hoog in het vaandel. Hij zorgt in samenspraak met de klasleerkracht(en) en zorgteam voor het inzetten van extra onderwijsbehoeften en het inzetten van ondersteuningsbehoeften voor alle kinderen die het nodig hebben. Hij zorgt mee voor een stimulerend opvoedingsklimaat in een krachtige leeromgeving. Hij coördineert eveneens de externe begeleiding in onze school.

Zorgteam

Lore Baestaens
Lore Baestaens
Marieke De Vos
Marieke De Vos
Lauren Van Doorslaer
Lauren Van Doorslaer
Lotte Thijs
Lotte Thys
Lore De Vries
Lore De Vries

De instap in het basisonderwijs is niet altijd gelijk voor alle kinderen. Elk kind dat onze schoolpoort binnenstapt is een uniek kind met eigen talenten. Het is onze zorg om hen goed te begeleiden en te stimuleren opdat ze aan het einde van de rit de verwachte doelstellingen bereiken. We zorgen voor een krachtige leeromgeving samen met het ganse team en bieden de leerlingen zo optimale ontwikkelingskansen aan. Zorg is een teamsport. Samen staan we sterk.

Welkom Bijgesneden