Welkom
in BK 3-4

School 51

Hallo,
ik ben juf Nancy

Welkom in de 2de en 3de kleuterklas, afdeling Ballaarweg.

De kleinere klasgroep biedt extra kansen en mogelijkheden voor ieder kind. Door aan te sluiten bij de leefwereld creëren we meer ruimte voor ieder zijn ‘eigen ik’! We ontdekken iedere dag onze talenten en capaciteiten en groeien op een fijne en warme manier uit tot we we zijn en mogen zijn.

Benen Onderaan