Welkom
in ML 4

School 92

Hallo,
ik ben juf Ann

Juf Ann heet jullie welkom hier!
Samen met juf Marieke van de zorg,
staan wij voor een fijn schooljaar borg.
We leren kommagetallen gebruiken en tot 100 000 rekenen.
En ook al wat sommige Franse woorden betekenen.
Begrijpend lezen en zinnen ontleden doen we in de lessen taal.
Maar ook tijdens W.O. is er plaats voor een mooi verhaal.
We hechten veel belang aan een goede klassfeer!
Daar werken we aan keer op keer.
Op vrijdag overlopen we de voorbije dagen…
Dan kunnen we samen babbelen, lachen en misschien zelfs klagen.
Een babbeltje hier, een grapje daar!
En zo is onze week weer klaar!

School 191